Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn: Lektyr

Titel: Lektyr | Reading
Storlek: 23,4x15,7 cm
Teknik: Etsning | Etching
MK.nr. 38912

SÅLD | SOLD

Utförd | Executed: 1893

Litteratur | Literature:
Asplund 78, Hjert & Hjert 55, Delteil 78, Schubert-Soldern 57, ZG 78

Etat 3 av 3 | Stat 3 of 3
Extremt ovanlig | Extremely Rare

De avbildade personerna är: Marion Deering (född: Marion Dennison Whipple) och Charles Deering.

Anders Zorn skrev:
"Under mitt tillfrisknande hos min vän Deering i Evanston hände också honom en svår olycka - Han skulle en dag öppna en butelj och så flög tennkapsulen i hans öga och skar bort en god del af hans iris så vi blefvo två invalider i huset med våra hustrur att pyssla om oss - Så snart jag fick bruka min högra hand gjorde jag etsningen af min vän med förbundet öga och hans hustru läsande för honom"

Boëthius, Gerda, Zorn: människan och konstnären, [Ny tr.], Konst och kultur, Stockholm, 1977[1960] sid. 129-130

Till:
Från:
E-posta prisuppgift och annan information
om konstverket på den här sidan till mig:
Namn:
E-post: