Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Anders Zorn - Arkiv med SÅLDA etsningar

Zorn_5=Anders_P__EnglishBelowsv.gif
Porträttstudier

Genrestudier

Naketstudier

Zorn utförde 289 etsningar
Uppdelningen är följande:
 • 168 porträtt
 • 42 genrestudier
 • 79 naketstudier


Dessa är uppdelad i en femskalig tillgänglighet:
 • Raritet
 • Extremt ovanlig
 • Mycket ovanlig
 • Ovanlig
 • Ej ovanlig


Mer om Anders Zorn


Portrait Studies

Genre Studies

Nude Studies

Zorn performed 289 motifs (etchings)
The breakdown is as follows:
 • 168 portrait studies
 • 42 genre studies
 • 79 nude studies


These are divided in a five-scale breakdown availability:
 • Rarity
 • Extremely rare
 • Very rare
 • Rare
 • Not rare


More about Anders Zorn

Etsningarna på denna sida är sålda. För att se vilka etsningar vi just nu har i lager. Klicka på länkarna till vänster.

All etchings on this page are sold. To view etchings we currently have in stock. Click on the links to the left.