Mollbrinks Konst
Uppsala | Kungshamn

Historia

Mollbrinks Konst, etablerat 1957
mollbrinks_om_mollbrinks_Lars_225.jpg
Lars Mollbrink startade företaget Mollbrinks Konsthandel 1957, ett familjeföretag nu i tredje generationen. Mollbrinks bedriver konsthandel med svensk och internationell konst. Sedan 1974 bedriver företaget galleriverksamhet, huvudsakligen i lokalerna på Kungsgatan 43 i Uppsala samt deltar i de flesta större svenska konst och antikmässor.

Lars Mollbrink flyttade till Uppsala under tidigt 1950-tal och fick anställning hos ett företag som anordnade konstutställningar i olika städer runt om i Sverige. Han trivdes och bestämde sig för att fortsätta inom yrket. 1957 lämnade han sin anställning och startade ett eget företag med namnet Mollbrinks Konsthandel och fortsatte med vandringsutställningar. Publiken såg fram emot dessa och för att möta intresset expanderade företaget. Lars anställde säljare och kunde så hålla sex utställningar parallellt varje veckoslut. Sommartid förlades utställningarna till turistorter företrädesvis på västkusten.

1974 öppnades galleriet Mollbrinks Konst i Uppsala, och vandringsutställningarna omvandlades underhand till deltagande i mässor. På de flesta stora konst- och antikmässor i Sverige är Mollbrinks Konst representerat med en monter som visar ett exklusivt urval av konst, företrädesvis svenskt måleri men även internationell konst. När Mollbrinks Konst öppnade i Uppsala upphörde Lars successivt med det egna resandet för att istället arbeta i galleriet vilket han gjorde fram till sin pension år 2012.

På 1970-talet började Lars son Jan Mollbrink att arbeta för Mollbrinks Konst. Jan ansvarar idag för Mollbrinks. I företaget arbetar även Titti Sköld och Johan Wijkström. 2004 var det 30 år sedan Mollbrinks Konst öppnade i lokalerna på Kungsgatan i Uppsala. Det firades med en uppskattad utställning av den världskända spanska konstnären Salvador Dalí.


mollbrinks_om_mollbrinks_Dali_exhib_Mollbrinks_15550.jpg
Lars Mollbrink slutade som tidigare nämnts med sina resor, dock inte med Mollbrinks Sommargalleri i Kungshamn. Det ses nu, efter över 50 sommarsäsonger utan uppehåll, nära nog som en institution i Kungshamn.
Mollbrinks Konst deltar även på några internationella mässor och utställningar, exempelvis med utställningen "Scandinavian Masters" på Nordic Heritage Museum i Seattle, USA. Under "Scandinavian Masters" visade Mollbrinks verk av kända skandinaver, däribland Bruno Liljefors och Anders Zorn.

Med över 50 års erfarenhet inom konsthandeln kan Mollbrinks Konst erbjuda flera olika tjänster. Både försäkringsbolag och privatpersoner anlitar Mollbrinks Konst för värdering av konst. Mollbrinks Konst ombesörjer även renovering, skyddskonservering och ramning. Vid behov erbjuds även hjälp med transport och hängning av tavlor i både hem- och offentlig miljö.
mollbrinks_om_mollbrinks_CINOAlogoplusbigblack200.jpg
Mollbrinks Konst är medlem i Sveriges Konst och Antikhandlareförening, SKAF, och Förenade Antik- och Konsthandlare, FAK, två svenska branschföreningar som verkar för kunskap, kvalitet och köptrygghet. Utöver de två svenska branschföreningarna är Mollbrinks Konst även medlem i den internationella konst och antikhandlarföreingen Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art, CINOA . Som medlem i SKAF, FAK och CINOA uppfyller Mollbrinks Konst högt ställda krav på etiskt och moraliskt uppträdande i verksamheten.
mollbrinks_Cinoa_100.gif
Lars Mollbrink
mollbrinks_om_mollbrinks_Lars_225.jpg
Pensionär
Jan Mollbrink
mollbrinks_janne.jpg
mollbrinks_om_mollbrinks_mailjan.gif

Titti Sköld

mollbrinks_om_mollbrinks_Titti_220.jpg
mollbrinks_om_mollbrinks_mailtitti.gif

Johan Wijkström Hauffman

mollbrinks_om_mollbrinks_Johan_W_Hauffman_2016260.jpg
mollbrinks_om_mollbrinks_mailjohan.gif

Tommy Oppenheimer

mollbrinks_tommy.jpg
tommy@mollbrinks.se

Molly
Säkerhetsansvarig mollbrinks_om_mollbrinks_Molly_220.jpg